Kategorija

Įmonių tipai

Įmonių tipai

Filialas ir atstovybė

Vilniaus buhalterių grupė steigia filialus ir atstovybes. Filialai yra pagal juridinio asmens nuostatus veikiantys ir buveinę turintys juridinio asmens padaliniai, kurie atlieka visas arba tik dalį juridinio…
D. G.
2018-11-15
Įmonių tipai

Labdaros ir paramos fondas (LPF)

Labdaros ir paramos fondas (LPF) yra pavadinimą turintis (pavadinime būtinai turi būti žodžiai „labdaros“ ir / arba „paramos“) ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, steigiamas fizinių…
D. G.
2018-11-15
Įmonių tipai

Viešosios įstaigos steigimas

Viešoji įstaiga (VŠĮ) yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, socialinės ar…
D. G.
2018-11-15
Įmonių tipai

Asociacija

Vilniaus buhalterių grupė steigia asociacijas. Asociacija yra pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris koordinuoja asociacijos narių veiklą, atstovauja, gina ir tenkina jų ir kitus…
D. G.
2018-11-15
Įmonių tipai

Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB)

Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB) daugeliu atžvilgių panaši į tikrąją ūkinę bendriją, tačiau kartu yra kiek lankstesnis veiklos organizavimo modelis. Komanditinė ūkinė bendrija yra ne mažiau kaip…
D. G.
2018-11-15
Įmonių tipai

Akcinė bendrovė (AB)

Stambaus verslo sinonimu tapusi akcinė bendrovė (AB) – tai ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio steigėjų ir dalyvių (fizinių ir / arba juridinių asmenų) skaičius nėra ribojamas.…
D. G.
2018-11-15
Įmonių tipai

Individuali įmonė (IĮ)

Kitas smulkesnio verslo organizavimo modelis – tai individuali įmonė (IĮ). Šį neribotos atsakomybės privatų juridinį asmenį steigia ir jam vadovauja vienas fizinis asmuo. Svarbu įsidėmėti neribotos…
D. G.
2018-11-15