Finansų valdymas – tai vienas svarbiausių įmonės veiklos elementų. Finansų valdymo gairėse atsispindi, kaip efektyviai valdomi turimi pinigai, kaip jie leidžiami ir kaip gaunami. Taigi, skaičiuojant ir valdant finansus labai svarbu, kad būtų taikomi kertiniai ekonomikos principai.

Tipinė smulkųjį ir vidutinį verslą į krizę pastūmėjanti aplinkybė yra įmonės finansininkų (buhalterių) profesinių gebėjimų stoka – negebama buhalterinės apskaitos duomenų deramai susieti su pagrindiniais įmonės veiklos rodikliais. Tokiu atveju įmonės vadovui sunku efektyviai valdyti įmonės finansinius srautus ir išvengti esminių verslo organizavimo rizikos faktorių.

Vilniaus buhalterių grupės profesionalų komanda padės Jums tvarkyti buhalterinę apskaitą, susiejant jos rodiklius su svarbiausiais Jūsų įmonės veiklos parametrais. Atsižvelgiant į unikalius kiekvieno kliento poreikius, atliekami šie veiksmai:

 • išsami ir kvalifikuota įmonės finansinių srautų valdymo ir kontrolės proceso analizė;
 • įvertinamas ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių srautų valdymo strategijos pagrįstumas ir efektyvumas; jeigu ši sritis kelia problemų, pagrįstą strategiją parengiame kartu su įmonės vadovu;
 • identifikuojamos pagrindines įmonės ekonominės veiklos sritys (personalo, gamybinio proceso, paslaugų teikimo, logistikos ir t.t.); jų analizė leidžia detaliau ir išsamiau įvertinti Jūsų įmonės veiklos riziką;
 • parengiamas aiškus ir optimalus finansinių srautų valdymo modelis; taip stabilizuojama, o ilgesnėje perspektyvoje ir garantuojama Jūsų įmonės augimo perspektyva;
 • siekiant ilgalaikės strateginės partnerystės ir efektyvaus bei produktyvaus rezultato, tampame ilgalaikiais Jūsų verslo partneriais.

Daugeliui klientų Vilniaus buhalterių grupė yra tapusi patikima ir profesionalia partnere, nes:

 • kvalifikuotai ir profesionaliai vertinami įmonės ekonometriniai ir finansiniai rodikliai;
 • per patį trumpiausią laiką identifikuojami strateginiai verslo valdymo slenksčiai, ribojantys efektyvų organizacijos finansinių srautų valdymą;
 • identifikuojami aktualūs įmonės finansų valdymo trūkumai, liečiantys vadybos ir strateginio planavimo aspektus;
 • kartu su įmonės vadovais ir savininkais suformuojamos strateginės įmonės finansų valdymo kryptys, kurias Jūs užtikrintai įgyvendinate;
 • Jūsų verslo vertė padidinama per patį trumpiausią įmanomą laiką.
  esminis Vilniaus buhalterių grupės strateginio finansų valdymo tikslas – patenkinti klientų poreikius gaunant teisingą informaciją apie įmonės ar organizacijos finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.