Darbo sutartys, sutarčių priedai, komandiruočių apskaita, su darbo santykiais susijusių mokestinių prievolių, ataskaitų kontroliuojančioms institucijoms rengimas ir teikimas yra kiekvienos įmonės kasdienybė. Norint tiksliai ir teisingai, bei profesionalai atlikti šį darbą kiekvienai įmonei ir jos vadovui svarbu pasikliauti profesionalių buhalterių kompetencija. VILNIAUS BUHALTERIŲ GRUPĖ yra sukaupusi ilgalaikę patirtį teikdama darbo užmokesčio skaičiavimo paslaugas mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms:

Mūsų darbo užmokesčio apskaitos paslaugos apima šias funkcijas:

  • darbo užmokesčio apskaita( laikinė, suminė, vienetinė apskaita);
  • atostogų bei kompensacijų už nepanaudotas atostogas apskaita;
  • priedų, mokamų prie atlyginimo paskaičiavimas;
  • komandiruotėms skirtų dienpinigių apskaita;
  • gyvybės draudimo, alimentų, paskolų bei kitų išmokų apskaita;
  • atsiskaitymo lapelių rengimas;
  • mokėjimo suvestinių pildymas;
  • įvairių deklaracijų pateikimas valstybinėms institucijoms;
  • kitų, su darbo apskaita, susijusių dokumentų tvarkymas.

Jau dešimt metų, mūsų buhalterinių ir apskaitos paslaugų įmonė, tekia darbo užmokesčio apskaitos paslaugas, tikime, kad mūsų ilgametė patirtis, praktinės žinios, lojalumas klientams, greiti ir efektyvūs darbo rezultatai klientui leidžia taupyti laiką, finansinius išteklius.