Visada Jūsų poreikius atitinkančios paslaugos

Vilniaus buhalterių grupės specialistai kiekvieną buhalterinės apskaitos paslaugų paketą formuoja taikydami lanksčią kainodaros sistemą ir visuomet atsižvelgia į konkrečius Jūsų poreikius bei verslo finansines galimybes.

Pagal konkretaus verslo profilį, paslaugų paketas gali būti išplėstas, tačiau standartinė jo forma įtraukia šias Vilniaus buhalterių grupės atsakomybes:

 • Pirkimų apskaita (apskaitoma sumine išraiška, t.y. nevedant prekių sandėlio);
 • Pardavimų apskaita (apskaitoma sumine išraiška, t.y. nevedant prekių sandėlio; išrašytas pardavimų sąskaitas faktūras klientas pateikia paslaugų teikėjui, o paslaugų teikėjas jas registruoja atitinkamuose apskaitos registruose);
 • Kasos pajamų ir išlaidų orderių apskaita (pagal faktiškai gautus ar išmokėtus pinigus klientas pinigų išmokėjimo / gavimo metu surašo atitinkamai kasos pajamų/ išlaidų orderius ir juos pateikia paslaugų teikėjui, o paslaugų teikėjas juos registruoja atitinkamuose apskaitos registruose);
 • Mokėjimo pavedimų apskaita (klientas pateikia paslaugų teikėjui banko sąskaitos išrašą, pagal kurį kiekviena atlikta operacija registruojama atitinkamuose apskaitos registruose);
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas (paslaugų teikėjas apskaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir įtraukia į atitinkamus apskaitos registrus);
 • Avanso apyskaitos (paslaugų teikėjas surašo avanso apyskaitas pagal kliento pateiktus duomenis);
 • Darbo užmokesčio apskaita;
 • Deklaracijos mokesčių inspekcijai (PVM deklaracijos, Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos ir kitos įmonėms privalomos deklaracijos);
 • Deklaracijos „Sodrai“ (ketvirtinės deklaracijos, pranešimai apie darbuotojų priėmimą ir atleidimą).
 • Ataskaitos Statistikos departamentui;
 • Metinė finansinė atskaitomybė (balansas, Pelno nuostolio ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas);

Papildomai užsakomos paslaugos:

 • Sandėlio apskaita nomenklatūrine išraiška (traukiamos į apskaitą prekės, atsargos, jų pirkimas, pardavimas, nurašymas);
 • Nuomos sutarčių, autorinių sutarčių apskaita (nuomos sutarčių, autorinių sutarčių ir operacijų, susijusių su šiomis sutartimis, registravimas apskaitoje; gyventojų pajamų mokesčio, susijusio su šiomis sutartimis, apskaita ir deklaravimas);
 • Tipinės darbo sutarties sudarymas, tipinių raštų, įsakymų, susijusių su darbuotojo priėmimu ar atleidimu, rengimas;
 • Komandiruotės apskaita (dienpinigių apskaičiavimas, komandiruotės išlaidų pagal pateiktus pirkimų dokumentus ir komandiruotės ataskaitas apskaičiavimas);
 • Ketvirtinė atskaitomybė (ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms ir pan.);
 • Paraiškos (paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan.);
 • Ataskaitos (buhalterinės apskaitos ataskaitos, formos vadovams);
 • Skolų suderinimas su kliento pirkėjais/ tiekėjais (prie metinės turto inventorizacijos);
 • Kitos konsultacijos.

Kodėl verta rinktis mus?

Profesionalų komanda

Mes esame dinamiškų ir inovatyvių profesionalų komanda.

Kruopštūs, pastabūs ir lojalūs

Esame kruopštūs, pastabūs ir lojalūs. Prioritetu laikome kliento poreikių ir lūkesčių įgyvendinimą per patį trumpiausią laiką, naudojant pačius optimaliausius resursus.

Strateginė partnerystė

Nesame vien paslaugą parduodanti organizacija – siekiame ilgalaikės strateginės partnerystės, kuri nuolat didina kliento įmonės vertę.

Saugi ir stabili įmonės veikla

Saugią ir stabilią įmonės veiklą mūsų komanda laiko aukščiausiu savo prioritetu, tad savo pačių veiklą esame apdraudę civilinės atsakomybės draudimu – 145 000 eurų.

Operatyvumas ir efektyvumas

Dirbame su įvairaus profilio įmonėmis visoje Lietuvoje, o taip pat ir visoje Europos Sąjungos teritorijoje, tad gebame operatyviai ir efektyviai spręsti visus finansinius bei buhalterinius mūsų klientų klausimus ir problemas.

Pažangiausios technologijos

Naudojame pačias pažangiausias technologijas, kurios žymiai supaprastina ir optimizuoja buhalterinės apskaitos vedimą;

Lanksti kainodara

Taikome lanksčią ir kliento lūkesčius bei galimybes atitinkančią kainodarą.

Keičiant buhalterį

Netinkamai, neišsamiai ir nenaudingai vedama buhalterinė apskaita prieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, smukdo Jūsų verslo įtvirtinimo ir plėtros potencialą, o kraštutiniais atvejais užtraukia atsakomybę įmonės vadovui. Vilniaus buhalterių grupės specialistai pataria jokiu būdu nedelsti, jei manote, kad Jūsų verslo buhalterinė apskaita vedama netinkamai ir neobjektyviai. Nenuogąstaukite – mūsų komanda profesionaliai įvertins Jūsų buhalterinės apskaitos paslaugų kokybę, esant poreikiui operatyviai perims Jūsų verslo apskaitą ir už optimalią kainą pasiūlys konkretų verslo profilį atitinkantį buhalterinės apskaitos paslaugų paketą.