Įmonių tipai

Tikroji ūkinė bendrija (TŪB)

By 2018-11-15 No Comments

Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) yra ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 tikrųjų narių (fizinių ir / arba juridinių asmenų) steigiamas neribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pažymėtina, kad tikraisiais nariais negali būti individualių įmonių savininkai, ūkinės bendrijos, valstybės ir savivaldybės (taip pat jų įmonės), biudžetinės įstaigos bei Europos ekonominių interesų grupės. Tikrojoje ūkinėje bendrijoje sprendimus bendru sutarimu priima tikrieji nariai. Yra galimybė numatyti, kad sprendimai priimami tikrųjų narių balsų dauguma. Tikroji ūkinė bendrija patraukli galimybe vesti supaprastintą buhalterinę apskaitą, sujungti atskirų bendrijos narių kapitalą (ši galimybė nėra numatoma individualios įmonės veikloje). Be to, nėra įstatymais nustatyto būtino nuosavo kapitalo dydžio. Taip pat bendrija esant poreikiui gali būti pertvarkoma į kitokios teisinės formos juridinius asmenis. Kita vertus, tikrosios ūkinės bendrijos trūkumu gali būti laikoma neribota civilinė atsakomybė – kiekvienas bendrijos narys, neužtekus bendrijos turto, už prievoles atsako ir savo asmeniniu turtu. Nedidelė bendrijos apimtis ir nelanksti sprendimo priėmimų tvarka gali riboti veiklos mastą ir lemti konfliktus tarp verslo partnerių.

Vilniaus buhalterių grupės specialistai per trumpiausią laiką ir už optimalią, Jūsų poreikius atliepiančią kainą paruoš visus įmonės steigimo dokumentus, pateiks juos notarams ir atstovaus Jūsų įmonę Registrų centre. Be to, palankiomis sąlygomis mūsų profesionalai padės Jums spręsti problemas, kurios gali atsirasti pradedant vykdyti savo veiklą ir ją tęsiant. Vilniaus buhalterių grupė teikia buhalterinės apskaitos, finansų valdymo, mokesčių konsultacijų, virtualaus biuro, veiklos audito ir juridines paslaugas visoje Lietuvoje.

Tikrąją ūkinę bendriją įsteigiame per 8 – 9 darbo dienas. Tikrosios ūkinės bendrijos steigimo kaina – 318 eurų.

Reikalingi duomenys:

  • Steigėjų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
  • Steigiamos tikrosios ūkinės bendrijos pavadinimas;
  • Tikrosios ūkinės bendrijos direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
  • Steigiamos tikrosios ūkinės bendrijos buveinės adresas (jei savininkas yra fizinis asmuo, reikia notariškai patvirtinto sutikimo; jei juridinis asmuo – direktoriaus pasirašyto ir antspauduoto sutikimo; jei patalpos įkeistos bankui – banko sutikimo).

Operatyviai atliksime šiuos veiksmus:

  • Rezervuojame Jūsų pageidaujamą pavadinimą Juridinių asmenų registre;
  • Parengiame steigimo dokumentus;
  • Pateikiame tvirtinti notarui steigiamosios tikrosios ūkinės bendrijos dokumentus;
  • Įregistruojame steigiamą tikrąją ūkinę bendriją Juridinių asmenų registre.