Įmonių tipai

Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB)

By 2018-11-15 No Comments

Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB) daugeliu atžvilgių panaši į tikrąją ūkinę bendriją, tačiau kartu yra kiek lankstesnis veiklos organizavimo modelis. Komanditinė ūkinė bendrija yra ne mažiau kaip 3 (2 tikrieji nariai ir komanditorius) ir ne daugiau kaip 20 fizinių ir / arba juridinių asmenų steigiamas neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Šios bendrijos valdymo organų struktūra yra tokia pati, kaip ir tikrojoje ūkinėje bendrijoje. Įstatymais nustatyto būtino įnešamo kapitalo dydžio taip pat nėra. Komanditinės ūkinės bendrijos narys komanditorius, skirtingai nei tikrasis narys, nedalyvauja priimant sprendimus ir atsako tik tuo savo turtu, kurį įnešė į komanditinę ūkinę bendriją. Tačiau komanditoriumi, skirtingai nei tikruoju nariu, tampama tik įnešus komanditoriaus sutartyje nustatytą įnašą. Tad santykiai tarp tikrųjų narių ir komanditorių gali tapti įtempti dėl nevienodų dalyvavimo bendrijoje galimybių.

Vilniaus buhalterių grupės specialistai per trumpiausią laiką ir už optimalią, Jūsų poreikius atliepiančią kainą paruoš visus įmonės steigimo dokumentus, pateiks juos notarams ir atstovaus Jūsų įmonę Registrų centre. Be to, palankiomis sąlygomis mūsų profesionalai padės Jums spręsti problemas, kurios gali atsirasti pradedant vykdyti savo veiklą ir ją tęsiant. Vilniaus buhalterių grupė teikia buhalterinės apskaitos, finansų valdymo, mokesčių konsultacijų, virtualaus biuro, veiklos audito ir juridines paslaugas visoje Lietuvoje.

Komanditinę ūkinę bendriją įsteigiame per 8 – 9 darbo dienas. Komanditinės ūkinės bendrijos steigimo kaina – 318 eurų.

Reikalingi duomenys:

  • Steigėjų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
  • Steigiamos komanditinės ūkinės bendrijos pavadinimas;
  • Komanditinės ūkinės bendrijos direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
  • Steigiamos komanditinės ūkinės bendrijos buveinės adresas (jei savininkas yra fizinis asmuo, reikia notariškai patvirtinto sutikimo; jei juridinis asmuo – direktoriaus pasirašyto ir antspauduoto sutikimo; jeigu patalpos įkeistos bankui – banko sutikimo).

Operatyviai atliksime šiuos veiksmus:

  • Rezervuojame Jūsų pageidaujamą pavadinimą Juridinių asmenų registre;
  • Parengiame steigimo dokumentus;
  • Pateikiame tvirtinti notarui steigiamosios komanditinės ūkinės bendrijos dokumentus;
  • Įregistruojame steigiamą komanditinę ūkinę bendriją Juridinių asmenų registre.