Įmonių tipai

Akcinė bendrovė (AB)

By 2018-11-15 No Comments

Stambaus verslo sinonimu tapusi akcinė bendrovė (AB) – tai ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio steigėjų ir dalyvių (fizinių ir / arba juridinių asmenų) skaičius nėra ribojamas. Minimalus akcinės bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 40000 eurų. Akcinė bendrovė turi vadovą, vyksta akcininkų susirinkimai, dažnai veikia taryba ir / arba stebėtojų valdyba. Svarų akcinės bendrovės pranašumą lemia paties veiklos organizavimo modelio numatomas didelis kapitalas, atveriantis plačias plėtros perspektyvas (pavyzdžiui, derantis finansiniais klausimais, leidžiant naujas akcijų ir obligacijų emisijas). Kita vertus, akcinės bendrovės mastas sukuria specifines piktnaudžiavimo galimybes, atotrūkį tarp nuosavybės ir valdymo funkcijų. Akcinės bendrovės veiklai savybinga griežta pinigų srautų kontrolė, sudėtinga buhalterinė apskaita, itin kompleksiškos reorganizavimo ir likvidavimo procedūros.

Vilniaus buhalterių grupės specialistai per trumpiausią laiką ir už optimalią, Jūsų poreikius atliepiančią kainą paruoš visus įmonės steigimo dokumentus, pateiks juos notarams ir atstovaus Jūsų įmonę Registrų centre. Be to, palankiomis sąlygomis mūsų profesionalai padės Jums spręsti problemas, kurios gali atsirasti pradedant vykdyti savo veiklą ir ją tęsiant. Vilniaus buhalterių grupė teikia buhalterinės apskaitos, finansų valdymo, mokesčių konsultacijų, virtualaus biuro, veiklos audito ir juridines paslaugas visoje Lietuvoje.

Akcinę bendrovę įsteigiame per 8 – 9 darbo dienas. Akcinės bendrovės steigimo kaina – 535 eurai.

Reikalingi duomenys:

 • Steigėjų (akcininkų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Jei steigėjas yra juridinis asmuo, reikalingi šie duomenys: įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus duomenys, įstatai, registravimo pažymėjimas. Jei steigėjas yra užsienio juridinis asmuo, papildomai reikalingas išrašas, kuris patvirtina, kad steigėjas įregistruotas užsienio valstybės juridinių asmenų registre.
 • Steigiamos akcinės bendrovės direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
 • Akcinės bendrovės pavadinimas;
 • Akcinės bendrovės buveinės adresas (reikalingas notaro patvirtintas patalpų savininko sutikimas; jeigu patalpos įkeistos bankui – banko sutikimas);
 • Informacija apie tai, kokiomis dalimis bus valdomos akcijos, kokia ūkine-komercine veikla žada užsiimti akcinė bendrovė, informacija apie tai, kas bus valdymo nariai / direktorius, stebėtojų taryba, valdyba;
 • Pažyma iš banko apie akcinės bendrovės įstatinį kapitalą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 43480 eurų.

Operatyviai atliekame šiuos veiksmus:

 • Rezervuojame Jūsų pageidaujamą pavadinimą Juridinių asmenų registre;
 • Paruošiame steigiamos akcinės bendrovės steigimo dokumentus;
 • Atidarome steigiamos akcinės bendrovės kaupiamąją sąskaitą Jūsų pasirinktame banke;
 • Pateikiame notarui tvirtinti steigiamosios akcinės bendrovės dokumentus;
 • Įregistruojame steigiamą akcinę bendrovę Juridinių asmenų registre.