Įmonių tipai

Asociacija

By 2018-11-15 No Comments

Vilniaus buhalterių grupė steigia asociacijas. Asociacija yra pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris koordinuoja asociacijos narių veiklą, atstovauja, gina ir tenkina jų ir kitus viešuosius interesus. Asociaciją privalo steigti bent trys 18 metų sulaukę fiziniai ir /arba juridiniai asmenys, nors su vaikų ir jaunimo poreikiais susijusių asociacijų nariais gali būti ir tie asmenys, kurie dar nėra sulaukę 18 metų. Asociacija valdoma vienasmeniu ir / arba kolegialiu principu, jos narių skaičius nėra ribojamas, o narių stojamojo įnašo dydis nėra apibrėžtas įstatymais. Šio tipo veiklos organizavimo modelis palankus burti kvalifikuotus specialistus siekiant vieno bendro tikslo. Asociacija patraukli dėl galimybių daryti įtaką valstybiniam sektoriui, o taip pat įsisavinti Europos sąjungos paramą bei stoti į tarptautines tų pačių tikslų vedinas organizacijas. Tiesa, asociacijos dažnai susiduria su lėšų trūkumu, nuolatiniais specializuoto personalo samdymo kaštais ir laisvo organizacijos valdymo pobūdžio apsunkinama narių veiklos kontrole.

Vilniaus buhalterių grupės specialistai per trumpiausią laiką ir už optimalią, Jūsų poreikius atliepiančią kainą paruoš visus įmonės steigimo dokumentus, pateiks juos notarams ir atstovaus Jūsų įmonę Registrų centre. Be to, palankiomis sąlygomis mūsų profesionalai padės Jums spręsti problemas, kurios gali atsirasti pradedant vykdyti savo veiklą ir ją tęsiant. Vilniaus buhalterių grupė teikia buhalterinės apskaitos, finansų valdymo, mokesčių konsultacijų, virtualaus biuro, veiklos audito ir juridines paslaugas visoje Lietuvoje.

Asociaciją įsteigiame per 8 – 9 darbo dienas. Asociacijos steigimo kaina – 318 eurų.

Reikalingi duomenys:

  • Steigėjų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
  • Steigiamos asociacijos pavadinimas;
  • Asociacijos direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
  • Steigiamos asociacijos buveinės adresas (jei savininkas yra fizinis asmuo, reikia notariškai patvirtinto sutikimo; jei juridinis asmuo – direktoriaus pasirašyto ir antspauduoto sutikimo; jei patalpos įkeistos bankui – banko sutikimo).

Operatyviai atliekame šiuos veiksmus:

  • Rezervuojame Jūsų pageidaujamą pavadinimą Juridinių asmenų registre;
  • Parengiame steigimo dokumentus (steigimo sutartis, įstatus, steigiamojo susirinkimo protokolą);
  • Pateikiame tvirtinti notarui steigiamos asociacijos dokumentus;
  • Įregistruojame steigiamą asociaciją Juridinių asmenų registre.