Įmonių tipai

Viešosios įstaigos steigimas

By 2018-11-15 gegužės 25th, 2022 No Comments

Viešoji įstaiga (VŠĮ) yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, socialinės ar teisinės pagalbos ir kitą visuomenei naudingą veiklą. Viešąją įstaigą steigiančių fizinių ir / arba juridinių asmenų skaičius nėra ribojamas, nėra apibrėžto minimalaus įstatinio kapitalo dydžio. Viešąją įstaigą valdo vienas vadovas arba sudaromas kolegialus jos valdymo organas. Ši veiklos organizavimo forma palanki tuo, kad yra vienintelė iš ne pelno siekiančių organizacijų, galinti vykdyti komercinę veiklą. Tačiau tuo pat metu reikia turėti omenyje, kad viešoji įstaiga gali užsiimti tik ta veikla (ir pajamas gauti tik už tą veiklą), kuri yra apibrėžta jos įstatuose. Be to, užsiimant komercine veikla, reikia mokėti pelno mokestį.

Vilniaus buhalterių grupės specialistai per trumpiausią laiką ir už optimalią, Jūsų poreikius atliepiančią kainą paruoš visus įmonės steigimo dokumentus, pateiks juos notarams ir atstovaus Jūsų įmonę Registrų centre. Be to, palankiomis sąlygomis mūsų profesionalai padės Jums spręsti problemas, kurios gali atsirasti pradedant vykdyti savo veiklą ir ją tęsiant. Vilniaus buhalterių grupė teikia buhalterinės apskaitos, finansų valdymo, mokesčių konsultacijų, virtualaus biuro, veiklos audito ir juridines paslaugas visoje Lietuvoje.

Viešąją įstaigą įsteigiame per 8 – 9 darbo dienas. Viešosios įstaigos steigimo kaina – 275 eurai.

Reikalingi duomenys:

  • Steigėjų (dalininkų) rekvizitai (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, įmonę atstovaujančio direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
  • Viešosios įstaigos direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
  • Viešosios įstaigos pavadinimas;
  • Viešosios įstaigos buveinės adresas (jei savininkas yra fizinis asmuo, reikia patalpų savininko notariškai patvirtinto sutikimo; jei juridinis asmuo – direktoriaus pasirašyto ir antspauduoto sutikimo; jei patalpos įkeistos bankui – banko sutikimo.)
  • Informacija apie tai, kokia ūkine-komercine veikla žada užsiimti viešoji įstaiga;
  • Informacija apie tai, kokie numatomi viešosios įstaigos valdymo organai (vienasmenis vadovas ir / arba kolegialus).

Operatyviai atliekame šiuos veiksmus:

  • Rezervuojame Jūsų pageidaujamą pavadinimą Juridinių asmenų registre;
  • Parengiame steigimo dokumentus;
  • Pateikiame notarui tvirtinti steigiamosios viešosios įstaigos dokumentus;
  • Įregistruojame steigiamą viešąją įstaigą Juridinių asmenų registre.