Įmonių tipai

Labdaros ir paramos fondas (LPF)

By 2018-11-15 No Comments

Labdaros ir paramos fondas (LPF) yra pavadinimą turintis (pavadinime būtinai turi būti žodžiai „labdaros“ ir / arba „paramos“) ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, steigiamas fizinių ir / arba juridinių asmenų, kurie įsipareigoja skirti fondui įnašus pinigais arba kitu savo turtu. Šio tipo veiklos organizavimo modelis skirtas teikti paramą fiziniams arba juridiniams asmenims visuomenei naudingos veiklos srityse (mokslas, menas, švietimas, sportas, aplinkos apsauga, socialinė rūpyba ir pan.). Labdaros ir paramos fonduose veikia dalininkų susirinkimas, kartu jis turi ir vienasmenį valdymo organą, nors galima suformuoti ir kolegialų valdymo organą. Nors labdaros ir paramos fondams nėra draudžiama vykdyti ūkinę komercinę veiklą, tačiau fondo generuojamas pelnas negali būti išmokamas dalininkams (nors gali būti išmokamas fondo reikmėms pasamdytiems specialistams).

Vilniaus buhalterių grupės specialistai per trumpiausią laiką ir už optimalią, Jūsų poreikius atliepiančią kainą paruoš visus įmonės steigimo dokumentus, pateiks juos notarams ir atstovaus Jūsų įmonę Registrų centre. Be to, palankiomis sąlygomis mūsų profesionalai padės Jums spręsti problemas, kurios gali atsirasti pradedant vykdyti savo veiklą ir ją tęsiant. Vilniaus buhalterių grupė teikia buhalterinės apskaitos, finansų valdymo, mokesčių konsultacijų, virtualaus biuro, veiklos audito ir juridines paslaugas visoje Lietuvoje.

Labdaros ir paramos fondą įsteigiame per 8 – 9 darbo dienas. Labdaros ir paramos fondo steigimo kaina – 289 eurai.

Reikalingi duomenys:

  • Steigėjų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
  • Steigiamo labdaros ir paramos fondo pavadinimas;
  • Labdaros ir paramos fondo vadovo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
  • Steigiamo labdaros ir paramos fondo buveinės adresas (jei savininkas yra fizinis asmuo, reikia patalpų savininko notariškai patvirtinto sutikimo; jei juridinis asmuo – direktoriaus pasirašyto ir antspauduoto sutikimo; jei patalpos įkeistos bankui – banko sutikimo).

Operatyviai atliekame šiuos veiksmus:

  • Rezervuojame Jūsų pageidaujamą pavadinimą Juridinių asmenų registre;
  • Parengiame steigimo dokumentus;
  • Pateikiame tvirtinti notarui steigiamo labdaros ir paramos fondo dokumentus;
  • Įregistruojame steigiamą labdaros ir paramos fondą Juridinių asmenų registre.