Ilgametę praktinę patirtį finansinių procesų valdymo srityje sukaupę Vilniaus buhalterių grupės specialistai siūlo asmenines finansų valdymo metodikos konsultacijas vadovams.

Šios konsultacijos – tai itin aukštos kompetencijos profesionalų sukurta asmeninio ugdymo programa, suteikianti vadovaujančiam asmeniui visapusišką praktinį požiūrį į finansinių  įmonės procesų valdymo ir jų optimizacijos galimybes.

Rengdami šias unikalias konsultacijas, laikomės ilgametės verslo klientų konsultavimo patirties padiktuotų didaktinių principų:

  • Įvairaus profilio įmonių finansinių srautų valdymo strategiją lemia du vienas nuo kito neatsiejami faktoriai – vieną jų galime pavadinti subjektyviuoju, o kitą – objektyviuoju;
  • Realioje verslo vystymo praktikoje šie faktoriai privalo derėti harmoningai: viena vertus, labai svarbios yra vadovaujančio asmens subjektyviosios (psichologinės, ideologinės, kognityvinės) savybės; kita vertus, nei vienas vadovas negalėtų deramai atlikti savo užduočių, jei neišmanytų objektyviųjų finansinių procesų valdymo ypatybių – kitaip tariant, jei nesuvoktų, ką reiškia faktiniai įmonės veiklos duomenys;
  • Objektyvioji finansinių įmonės procesų valdymo dalis dažnai reikalauja gan inertiškos analitinės mąstysenos; kiek žemesniame operaciniame lygmenyje – gebėjimų periodiškai, griežtai ir nuosekliai vykdyti pagal tam tikrus algoritmus formuluojamas užduotis. Subjektyvioji finansinių įmonės procesų valdymo dalis reikalauja daug subtilesnių įgūdžių ir gebėjimų, mat pastarieji susiję ne vien su techniniais procesų valdymo parametrais, tačiau ir su unikaliomis vadovaujančio asmens psichologinėmis savybėmis, ideologinėmis jo nuostatomis, dominuojančiais kognityviniais gebėjimais ir vyraujančia verslo etikos sistema.

Esame pasiruošę pasidalinti savąja patirtimi ir sukauptomis sistemingomis žiniomis su visais progresyviai mąstančiais ir atvirai į savo verslo ateitį žvelgiančiais įmonių vadovais:

  • Mes puikiai žinome, koks kompleksiškas reiškinys yra verslo finansinių procesų sandara – ji gali tapti tiek nesėkmių ir nesusipratimų šaltiniu, tiek tvirtu Jūsų įmonės vertės augimo bei plėtros pagrindu;
  • Mes puikiai žinome, kokia trapi riba skiria pradinę situaciją, kurioje finansinius srautus valdote Jūs, nuo nepageidautinos situacijos, kurioje finansiniai srautai pradeda nejučia ir neplanuotai lemti strateginius Jūsų sprendimus bei visą Jūsų verslo dinamiką;
  • Mes puikiai žinome, kaip sudėtinga kiekvienu atskiru ir unikaliu atveju rasti verslo augimą bei plėtrą garantuojančią finansinių srautų analizės, organizavimo, optimizavimo ir ilgalaikę valdymo strategiją.

Teikdami buhalterinės apskaitos, strateginio finansų valdymo, mokesčių konsultacijų, veiklos audito visoje Lietuvoje, pastebime visapusiško praktinio požiūrio į verslo finansinę struktūrą stygių. Nedelsdami kreipkitės į Vilniaus buhalterių grupės specialistus – padėsime Jums išvengti daugelio su verslo steigimu ir jo plėtra susijusių rizikos veiksnių.