Apskaita ir Buhalterija

Kaip įvertinti buhalterinės apskaitos paslaugų kokybę?

By 2019-01-23 No Comments

Dažnai pasitaikantys nekokybiškos buhalterinės apskaitos požymiai yra šie:

  • Įmonės skolos struktūra. Buhalterio ar buhalterinę apskaitą vedančios įmonės pateikiami duomenys prieštarauja kliento / tiekėjo turimai informacijai (pavyzdžiui, buhalterio turima informacija apie skolininkus faktiškai nesutampa su direktoriaus turima informacija apie skolininkus, t.y. rodoma skola neegzistuoja);
  • Organizacijos mokestinė politika. Raginame atkreipti dėmesį į nesutapimus, galinčius atsirasti vertinant nesumokėtų mokesčių likučius ir Jūsų įmonės apskaitos parodymus (pavyzdžiui, jei sumokamų mokesčių suma vidaus buhalterinėje apskaitoje nesutampa su mokesčių inspekcijos pateikiamais mokėtinų mokesčių likučiais, tikėtina, kad netinkamai pildomos deklaracijos).

Taip pat vertėtų susirūpinti ir kreiptis į specialistus, jeigu pastebite, kad:

  • Negaunate operatyvaus atsakymo apie įmonės pelningumą ir mokėtinų mokesčių dydį (sumą); informacija pateikiama ne laiku ir abstrakčiai – tai galėtų reikšti, kad buhalteris ar buhalterines paslaugas teikianti įmonė nesusidoroja su savo darbu;
  • Buhalteris ar buhalterines paslaugas teikianti įmonė sąmoningai laiku neinformuoja apie piktybinius skolininkus arba gautinas sumas;
  • Nuolat vėluojama atlikti faktinio kasos likučio apskaitą (vadovui turėtų svarbu žinoti, kad faktinis kasos likutis privalo sutapti su apskaitos informacija; nesutapimas reiškia, kad esama kasos operacijų apskaitos pažeidimų. Šie pažeidimai užtraukia administracinę (atskirais atvejais – baudžiamąją) atsakomybę vadovui;
  • Esama buhalterio ar buhalterines paslaugas teikiančios įmonės kompetencijos stygiaus kvalifikuotai ir argumentuotai paaiškinant vienų ar kitų vadovybės veiksmų pasekmes – finansų strategijos veiksmai išaiškinami netiksliai, abstrakčiai, miglotai;
  • Jūsų įmonės sandėlio likučio kiekinės ir suminės išraiškos skiriasi nuo faktinių atsargų;
  • Faktiniai kuro likučiai nesutampa su informacija, kurią jums pateikia buhalteris ar buhalterines paslaugas teikianti įmonė;
  • Buhalteris ar buhalterines paslaugas teikianti įmonė nesugeba kvalifikuotai ir aiškiai suformuluoti mokesčių optimizavimo strategijos.