Įmonių tipai

MB steigimas

By 2018-11-15 gegužės 25th, 2022 No Comments

Smulkesnėms verslo iniciatyvoms palankus veiklos organizavimo modelis yra mažoji bendrija (MB). Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis vadovą arba atstovą ir steigiamas ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų. Tokio tipo įmonė patraukli pradedantiems savo verslą, nes nėra reikalaujama įnešti minimalaus įstatinio kapitalo. Mažosios bendrijos narių susirinkime nustatoma, kokio dydžio įnašą moka bendrijos nariai, ir dažniausiai pagal nario įnašo proporciją sudaroma atitinkama pelno skirstymo tvarka (ji gali būti sudaroma ir kitokiais principais). Mažosios bendrijos nariai gali dirbti bendrijoje nesudarę darbo sutarčių ir taip išvengti didelių mokesčių, taikomų darbo užmokesčiui; jie gali savanoriškai pasitraukti iš veiklos atsiimdami ar perduodami nario teises kitiems asmenims. Kita vertus, dėl minėtų neapibrėžtumų gali būti sunku spręsti ginčus tarp bendrijos narių. Be to, kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, esant sudarytoms darbo sutartims, bendrijai esant PVM mokėtoja) apsunkinta tampa ir mažosios bendrijos buhalterinė apskaita.

Vilniaus buhalterių grupės specialistai per trumpiausią laiką ir už optimalią, Jūsų poreikius atliepiančią kainą paruoš visus įmonės steigimo dokumentus, pateiks juos notarams ir atstovaus Jūsų įmonę Registrų centre. Be to, palankiomis sąlygomis mūsų profesionalai padės Jums spręsti problemas, kurios gali atsirasti pradedant vykdyti savo veiklą ir ją tęsiant. Vilniaus buhalterių grupė teikia buhalterinės apskaitos, finansų valdymo, mokesčių konsultacijų, virtualaus biuro, veiklos audito ir juridines paslaugas visoje Lietuvoje.

Mažąją bendriją įsteigiame per 2-3 darbo dienas. Mažosios bendrijos steigimo kaina nuo 150 eurų.

Reikalingi duomenys:

  • Steigėjų (dalininkų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
  • Mažosios bendrijos pavadinimas;
  • Steigiamos mažosios bendrijos buveinės adresas (jei savininkas yra fizinis asmuo, reikia notariškai patvirtinto sutikimo; Jei juridinis asmuo – direktoriaus pasirašyto ir antspauduoto sutikimo; jei patalpos įkeistos bankui – banko sutikimo);

Operatyviai atliekame šiuos veiksmus:

  • Rezervuojame Jūsų pageidaujamą pavadinimą Juridinių asmenų registre;
  • Paruošiame steigiamos MB steigimo dokumentus;
  • Pateikiame notarui tvirtinti steigiamosios MB dokumentus;
  • Įregistruojame steigiamą MB Juridinių asmenų registre.